Akut hjälp

Om oss

Vår Värdegrund

Vår värdegrund och uppförandekod är riktlinjer för hur vi uppträder inom Ravema. Den bygger på vår kultur och våra värderingar och visar hur dessa hänger ihop med vårt dagliga arbete, med dessa förlitar vi oss på varje medarbetares egen förmåga att agera etiskt och rättvist i sina roller, att uppträda med integritet och professionalism i kontakten med varandra, våra kunder och samarbetspartners. Det vi vanligen refererar till som sunt förnuft.

Våra viktiga värdeord som vi också jobbar efter är:

FÖRTROENDE

- Vi lyssnar, håller vad vi lovar och är transparenta.
 

ENGAGEMANG

- Vi tar ansvar, ger energi, agerar och driver på.
 

HÅLLBARHET

- Vi har det långsiktigt bästa för ögonen.

 

Blädda i och läs Ravemas värdegrund och Code of Conduct