Økonomi

Økonomi

Nedenfor finner du informasjon knyttet til økonomi.

Leverandør for Ravema

Fakturaadresse:

Ravema AS
Ilebergveien 3
3011 Drammen

Fakturaer bes sendt som PDF-vedlegg i e-mail til: invoice.975809617@kollektor.no

Spørsmål angående fakturaer fra leverandører: norg@ravema.no

Kunde hos Ravema

Fakturaer i NOK betales til bankkonto: 8601 48 07766
IBAN: NO9186014807766
SWIFT: DABANO22

Fakturaer i EUR betales til:
IBAN: NO4786014807782
SWIFT: DABANO22

Spørsmål angående fakturaer: kundbetalningar@ravema.se

Generelt

Selskapsadresse:
Ravema AS
Ilebergveien 3
3011 Drammen

Org.nr. 975 809 617