Akutt hjelp

BLB Industries

Store 3D-printere for store ideer

BLB Industries AB produserer maskiner som er spesialutformet for å passe alle kunders individuelle behov. Maskinene kan bygges fra så lite som 200 x 200 x 200 mm og opp til 5000 x 5000 x 5000 mm.

3D-printerne bruker granulære ekstrudere, noe som gjør at de kan skrive ut våre kunders egne plasttyper. Det eliminerer behovet for nye materialer, og kostnaden holdes på et minimum. Granulære ekstrudere gir deg muligheten til å skrive ut nesten hvilken granulær termoplast som helst, noe som også er den rimeligste formen for plast. Det fører til at maskinene får lavere driftskostnad. Utskrift med granulære ekstrudere og lineære systemer av høy kvalitet gir mulighet for ekstremt raske utskrifter.

Kontakt meg for mer info:

Eivin Strømland

Team Leader Service

 

Tel: +47 481 129 50

E-post: eivin@ravema.no

Nyheter fra Ravema