Maskinprogram – Mazak

Maskinprogram – Mazak

Maskinene for skjærende bearbeiding er en meget viktig del av Ravemas virksomhet der Mazak er den absolutt viktigste partneren som utgjør et fundament for firmaet. Med mer enn 45 års erfaring og mer enn 4500 gode innstallasjoner av verktøymaskiner representerer Ravema og våre medarbeidere en svært erfaren og kompetent samarbeidspartner.

Fleroperasjonmaskiner / Vertikale fleroperasjonsmaskiner / Horisontale fleroperasjonsmaskiner / Lasermaskiner / CNC-dreiebenker / Brukte maskiner

Fleroperasjonsmaskiner

Mazaks fleroperasjonsmaskiner har revolusjonert produksjonen og spiller en viktig rolle i dagens smarte fabrikker. Mazak fortsetter å lede teknologien innom DONE-IN-ONE konseptet, fra råmaterial til ferdig sluttkomponent i en og samme maskin.

Vertikale fleroperasjonsmaskiner

Vertikal maskinering bearbeider arbeidsstykket ved hjelp av roterande verktøy som steg for steg skjærer bort material.

Horisontale fleroperasjonsmaskiner

Horisontal bearbeiding, bearbetar arbeidsstykket ved hjelp av roterende verktøy. Horisontale bearbeidingsmaskiner har en spindel som arbeider horisontalt, hvilket innebærer at verktøyet peker ut mot arbeidsstykket mot et bord som kan roteres.

Lasermaskiner

Yamazaki Mazak lanserte laserskjæremaskiner allerede på 80-tallet. Siden starten har fokus ligget på produksjon av de mest tekniskt avanserte maskinene som finnes på markedet og som er kapable til å skjære tynne og tykke material, kubeformede detaljer og rør-/profilmaterial.

CNC-dreiebenker

Dreiing er en bearbeidingsprosess som brukes for å lage sylinderformede detaljer der skjæreverktøyet beveger seg i 2 akser samtidig som arbeidstykket roterer.

Brukte maskiner

Når du kjøper en brukt maskin fra oss kan du vara sikker på at du investerer i framtiden. Maskinene i Premium Select er aldri eldre enn 10 år og alltid nøye gjennomgått av våre sertifiserte Mazak-teknikere.